Over ons

Een persoonlijke benadering stellen we voorop, zowel naar onze klanten toe als naar kandidaten.
Door onze beperktere omvang slagen we er in effectief maatwerk te bieden.
Geen strikt vastgelegde geijkte procedures, maar ruimte voor overleg staat bij ons centraal.

 

Historiek

Het eerste optreden van ORPSY als HR-consultingfirma vond plaats in 1968.

De naam ORPSY werd afgeleid van de term ORganisatie PSYchologie.

In november 2006 werd O&E (selectie en executive searchbureau voor Industrial Sales People) opgenomen binnen ORPSY.
Momenteel fungeren deze activiteiten nog steeds als een 'gespecialiseerde Executive Search afdeling' voor 'Industrial sales People'.

ORPSY volgt de evolutie in verantwoord Human Resources Management op de voet en speelt direct in op de specifieke behoeften en op de situatie van de klant.
Door ervaring weten we dat standaard benaderingen het niet doen. Geijkte programma's worden vervangen door gepersonaliseerde modules aangepast aan
de omstandigheden en wensen van het bedrijf en de kandidaat.

ORPSY is door het ministerie erkend (VG.403/b) en beantwoordt aan de hierdoor voorgeschreven regels en procedures.

ORPSY is lid van de Federatie Federgon. Hun ethische en deonthologische code wordt door ORPSY steeds als minimale maatstaf gehanteerd. Wij respecteren de GDPR wetgeving (25/05/2018).

De hoekstenen van onze dienstverlening:

  • Vakernst en vakkennis 
  • Ethiek en deontologie 
  • Snelle en flexibele procedures 
  • Persoonlijke benadering 
  • Correcte en open prijszetting

Onze klanten

CARGILL CHOCOLATE BELGIUM NV KINEPOLIS GROUP nv Fischer DE RAND VZW VZW Jong VYNCOLIT nv BRADY NV OptimaT TOTAL RAFFINADERIJ ANTWERPEN AZ Sint-Lucas