ORPSY_DRIESLUYTEN20-M

Wij zijn gespecialiseerd in uw branche en weten welke competenties u nodig heeft.

Orpsy biedt een specifieke aanpak voor elke sector. Onze testtools, case studies en interactie-oefeningen worden op maat ingevuld. De herkenbaarheid ( face validity ) van de tools blijkt voor de kandidaten een enorme meerwaarde. In een vertrouwde context komen ze immers beter tot hun recht en dus is de test waarheidsgetrouwer en het eindadvies adequater. Op aanvraag geven we u graag specifieke referenties uit uw sector.

ICOON-privé-bedrijven

privésector

Onze rijkste ervaring ligt in de private sector. Jaarlijks voeren we opdrachten uit voor industriële bedrijven, (technische) verkoopsmaatschappijen, FMCG, handelsmaatschappijen en uiteenlopende commerciële dienstenorganisaties. Zowel lokale ondernemingen, kmo’s als multinationals doen beroep op onze begeleiding en adviezen. Hoe kan een samenwerking er bijvoorbeeld uitzien?

 • Uw senior management team moet worden versterkt met een nieuwe Vice President Engineering. Er zijn drie interne kandidaten. Orpsy test hen tijdens een executive full day assessment center. U krijgt van ons een vergelijkend rapport met een duidelijk eindadvies.
 • U bent in de laatste fase van de selectie en twijfelt tussen twee externe kandidaten. U zou graag hun commerciële en onderhandelingsvaardigheden grondiger toetsten. Wij nodigen de kandidaten uit voor een half day assessment met vooral waarheidsgetrouwe postbak- en rollenspelen. Wij brengen hun commerciële stijl helder voor u in kaart.
 • Uw ad interim sales manager komt na vier maanden in aanmerking om als volwaardige sales manager in dienst te treden. Hij of zij heeft potentieel dat nog verder moet worden ontwikkeld. De werknemer komt langs bij Orpsy voor een development center. Naderhand bespreken we met u de coachingsmogelijkheden en gaan we al dan niet verder met het traject.
 • Voor uw buitenlandse vestiging heeft u een country manager nodig. U wil graag extra selectie-advies, maar de kandidaat die u op het oog heeft, kan niet tot bij ons komen. We zetten een online assessment op, gekoppeld aan een remote virtueel diepte-interview en rollenspel.

Staat u voor de uitdaging om een competentieprofiel optimaal in te vullen?

ICOON-sociaal-non-profit

sociale & non-profit sector

Heel wat van onze klanten zijn actief in de sociale en non-profitsector, bijvoorbeeld ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, begeleidingsorganisaties, thuiszorg en vzw’s in de jeugd- en ontspanningssector. We ontwikkelden daarvoor specifieke oefeningen en assessment tools. Hoe spelen wij bijvoorbeeld in op de specifieke noden in uw sector?

 • In uw team van hoofdverpleegkundigen stellen drie medewerkers zich kandidaat om door te groeien naar de rol van zorgmanager. In lijn met het competentiehandboek van het ziekenhuis zetten wij een interactiegericht assessment op met een case study, postbakoefening en rollenspel die zich afspelen in een ziekenhuisomgeving. Ook een persoonlijkheids- en leiderschapsbevraging maakt deel uit van de sessie. We komen tot een vergelijkende rapportering met sterkte-zwakte-analyse.
 • Na een fusie van twee vzw’s worden de stafdiensten samengevoegd. Het hele team krijgt een nieuwe rolinvulling. U wenst de juiste competenties in kaart te brengen om tot de optimale teamsamenstelling te komen. We evalueren de kandidaten en matchen ze aan de verschillende rollen in het hernieuwde team.
 • U bent op zoek naar een nieuwe algemeen directeur voor uw woon- en zorgcentrum. Er is één interne kandidaat en één externe kandidaat. In overleg bepalen we de belangrijkste competenties die we meten in het development center voor de interne kandidaat en het assessment center voor de externe kandidaat. Beiden worden op dezelfde dag getest in een groepssessie.
 • U heeft een vzw van beperkte omvang en wil begeleid worden bij de aanstelling van een nieuwe planningsmedewerker. U wenst specifiek advies rond stressbestendigheid, planningsvaardigheden en nauwkeurigheid. We zetten hiervoor een mini-assessment op poten.

Wilt uw organisatie 'the right (wo)man for the job'? Of zoekt u naar de juiste balans in uw team?

ICOON-publieke-diensten

publieke sector

Overheidsinstanties, zoals provincies, steden, gemeenten en OCMW’s, kennen een specifieke realiteit met typerende procedures en voorschriften. Onze specialisten zijn vertrouwd met openbare aanbestedingen, offerteaanvragen en de eigenheid van publieke dienstverlening. Hoe spelen wij Bijvoorbeeld in op de specifieke noden in uw sector?

 • Als gevolg van een aanbesteding begeleiden we het selectieproces voor het aanstellen van een nieuwe secretaris voor de gemeente of het OCMW. Naast de verschillende rekruterings- en selectiefasen, beheren we ook de volledige planning en administratie van deze procedure.
 • We voeren assessment centers uit voor de eindkandidaten voor een functie van technisch diensthoofd. Het assessment rapport zal worden gebruikt als ondersteuning tijdens de mondelinge proef van de geslaagde kandidaten.
 • Uw gemeente zoekt een nieuwe communicatieverantwoordelijke. Wij richten psychotechnische proeven in voor de kandidaten. Naast het geschreven verslag komen we aan de hand van een puntensysteem tot een eindquotering, met als uitslag geslaagd, geslaagd met opmerkingen of niet geslaagd.
 • We worden betrokken in het opstellen van een schriftelijk examen voor een openstaande functie en zetelen in de jury tijdens de mondelinge proef. Tijdens de eindbeoordeling en deliberatie geven we onze inbreng als extern jurylid.
ORPSY_DRIESLUYTEN40-M

Brengt onze aanpak voor uw branche u op ideeën?

uw sector - onderaan

Onze HR-experten staan voor u klaar.

Gefundeerd advies, professionalisme, deontologie en snelle procedures zijn onze basisbeginsels. Daarvoor rekenen we op een sterk team van consultants. Ze zijn betrouwbaar en vakkundig, en zoeken samen met u naar concrete en pertinente oplossingen. Daar mag u ons aan houden.