296A2346-A

Het nut van feedback

In elke fase van ons leven, of het nu op het werk, in de privé of tijdens het sporten is, speelt feedback een cruciale rol bij onze groei. Het is meer dan alleen maar een opmerking of een beoordeling. Feedback vormt de kern van hoe we leren, verbeteren en succes behalen. Maar wat maakt feedback nu precies zo waardevol? Hoe kan constructieve en effectieve feedback ons als werknemer helpen om onze doelen te bereiken en ons volledig potentieel te benutten?

In dit artikel gaan we dieper in op het belang van feedback en bieden we antwoorden op deze vragen.

Wat is feedback?

Feedback verwijst naar informatie die wordt gegeven aan een individu of groep over hun prestaties of gedrag. Het stelt werknemers in staat om hun prestaties te evalueren en hun gedrag aan te passen op basis van deze evaluatie. Feedback biedt concrete informatie over wat goed is gedaan en wat verbeterd kan worden. Daardoor leert men beter te reflecteren en krijgt men inzicht in de eigen knelpunten en groeimogelijkheden. Feedback verkleint dus de kloof tussen waar de medewerkers op dat moment in het leerproces staan en waar ze naartoe moeten. Effectieve feedback is specifiek, tijdig en constructief. 

Waarom is feedback zo waardevol?  

Feedback heeft verschillende redenen waardoor deze zo waardevol is:  

  • Er wordt meer inzicht verkregen in de handelingen en de verschillende gevolgen daarvan.
  • Men wordt zich meer bewust van hun eigen bedoelingen.
  • Individuen krijgen meer inzicht in de invloed die ze hebben op anderen, hoe ze overkomen.
  • Men komt zijn of haar sterktes en verbeterpunten te weten.

Hoe vaker een werknemer feedback krijgt, hoe meer deze groeit en zich gewaardeerd voelt. Zeker als regelmatig bij de feedback wordt meegenomen hoe de werknemer op zijn sterke punten kan inzetten.

Feedback is niet alleen belangrijk voor het verbeteren van de prestaties, maar het helpt hen ook om beter naar zichzelf te kijken en te reflecteren over hun handelingen. Soms zijn werknemers zich niet bewust van hun eigen fouten. Dit kan letterlijk zijn omdat ze hun gezichtsuitdrukkingen niet kunnen zien wanneer ze communiceren en ook hun stem niet horen wanneer ze met anderen praten.  Daarom kan feedback als een spiegel fungeren die helpt om zichzelf beter te begrijpen.

Wanneer is feedback effectief?

Feedback is eerst en vooral best zo concreet mogelijk. Er mogen niet enkel algemene opmerkingen gegeven worden waardoor werknemers de eigen vaardigheden niet kunnen bijsturen. Het is best dat deze opmerkingen gevolgd worden door concrete voorbeelden. Wat is er precies zo goed? Wat is er juist minder? Wat verwachten we en welk niveau is er behaald? Er moet zowel gefocust worden op de positieve en negatieve elementen. Door het geven van positieve feedback luisteren medewerkers aandachtiger.

Daarnaast is feedback oplossingsgericht. Wat kan er uit deze feedback meegenomen worden naar de toekomst? Welke leerdoelen kunnen hieraan vastgesteld worden? Medewerkers en werkgevers kunnen samen tot concrete oplossingen komen en afspreken hoe deze feedback in de toekomst aangepakt kan worden.

Korte samenvatting

  • Moet concreet zijn – voorbeelden
  • Moet oplossingsgericht zijn – hoe aanpakken
  • Moet doelgericht zijn – welke doelen willen we bereiken
  • Zowel de sterktes en zwaktes moeten aan bod komen

Al met al is feedback niet alleen een waardevol hulpmiddel om medewerkers hun prestaties te verbeteren, maar het stelt hen ook in staat om beter naar zichzelf te kijken en te groeien als individuen. Door open te staan voor feedback en actief te werken aan de integratie ervan, kan men doelen bereiken en het volledig potentieel van collega’s maximaliseren.