banner blog 1

De kracht van assessments in de Sociale en Non-Profit Sector

De afgelopen jaren hebben nog maar eens duidelijk gemaakt dat er zich grote verschuivingen voordoen op de arbeidsmarkt. De intense zoektocht naar het vele personeel in de sociale en non-profitsector gecombineerd met de vele competitie in de profitsector zorgen ervoor dat er hoge verwachtingen gesteld worden aan het personeel. Dit zorgt voor een stijgende werkdruk bij alle betrokken partijen. Enerzijds zorgen deze veranderingen ervoor dat de organisaties continu inspanningen dienen te leveren om de werknemers te blijven motiveren en te ondersteunen. Geen enkele werknemer mag daarbij uit het oog verloren worden. Anderzijds dienen de personeelsleden door de krapte op de arbeidsmarkt het nodige werk effectief rond te krijgen en hierdoor is het des te belangrijker om de juiste persoon op de juiste plaats te hebben staan.

Het belang van een goede match

Het is belangrijk om opzoek te gaan naar een goede match tussen het individu, de positie of de rol die men binnen de organisatie zal innemen en de organisatie zelf.  Om deze match te bepalen wordt er gekeken naar de complementariteit van kennis, vaardigheden, attitudes, interesses en het potentieel die sollicitanten bezitten om een bepaalde functie uit te voeren. De motivatie alleen is vaak niet genoeg, de medewerkers moeten zich immers ook thuis voelen binnen de organisatie.

Om over een match of een persoons- en organisatiefit te spreken moet er een overeenkomst heersen tussen de persoonlijkheid, doelen, houding, de normen en waarden van een persoon en de doelen, de cultuur, de normen en waarden van de organisatie.

Een goede match is niet alleen goed voor de productiviteit en effectiviteit van het personeel, maar ook voor de continuïteit van de organisatie.

Hoe kan Orpsy bijdragen aan deze match?

Al geruime tijd heeft Orpsy waardevolle ervaring opgebouwd in het uitvoeren van assessments voor personeel werkzaam in de sociale, zorg- en non-profitsector. We erkennen het cruciale belang van het toewijzen van de juiste persoon aan de juiste rol, of het nu gaat om het draaiende houden van afdelingen in ziekenhuizen, woon-zorgcentra, onderwijs en in de jeugdsector, of om het selecteren van medewerkers met de juiste motivatie en doelen voor vzw’s, beleidsorganisaties en de ontspanningssectoren.

Bij het afnemen van assessments bij de kandidaten maken we gebruik van wetenschappelijk onderbouwde tools aangepast aan de huidige competentieverwachtingen binnen de sector. Onze vernieuwde simulatie en postbakoefening gericht op hoofdverpleegkundigen en adjunct hoofdverpleegkundigen is hier een voorbeeld van. Daarnaast integreren we diverse rollenspelen en presentatieoefeningen die naadloos zijn afgestemd op de unieke context van de sociale en non-profitsector.

Onze aanpak omvat het gebruik van assessment- en development centers, waarmee we diepgaand op zoek gaan naar de kwaliteiten en werkpunten van de kandidaat. Hierdoor kunnen we een weloverwogen oordeel scheppen over de mate waarin een persoon geschikt is voor een bepaalde rol. Het doel is om niet alleen te evalueren of iemand technisch bekwaam is, maar ook of men de juiste mindset, motivatie en doelen heeft die in lijn liggen met de specifieke eisen van de organisatie.

Door deze uitgebreide benadering streven we ernaar om niet alleen de juiste persoon op de juiste plek te plaatsen, maar tevens om een waardevolle bijdrage te leveren aan het succes en de effectiviteit van organisaties binnen de sociale, zorg- en non-profitsector.