banner blog 2

Wie is de geschikte troonopvolger? Objectief en helder beoordelen tijdens het toewijzen van jobs in familiebedrijven… Niet zo simpel!

Het overlaten van jouw bedrijf aan (één van) je kinderen klinkt voor veel zaakvoerders met enthousiaste zonen en dochters wellicht vaak als een evidentie… Maar het is een kwestie waar best toch wat logisch denkwerk en objectieve beoordeling aan voorafgaat. Hou je het hoofd niet koel wanneer het om je – in jouw opzicht – adequate kinderen gaat? Dat snappen we, en daar komt onze expertise dan weer goed van pas! In deze blog lees je waar een assessment en development center als Orpsy van nut kan zijn in het rekruteren onder familieleden binnen jouw familiebedrijf.

Onze zoon is niet zo goed met cijfers, maar hij is wel HEEL enthousiast… 

Als bedrijf gespecialiseerd in assessment en development weten wij bij Orpsy als geen ander hoe belangrijk het is om de juiste persoon op de juiste plaats te hebben. Dit geldt natuurlijk voor alle bedrijven, maar het wordt nog belangrijker wanneer het gaat om familiebedrijven. Het is namelijk geen evidentie om voor iedereen goed te doen, de vrede binnen de familie te bewaren, en tegelijk ook de toekomst van je familiezaak veilig te stellen door de bekwaamste man op de juiste plaats te zetten. Vaak zijn familieleden al betrokken bij het bedrijf, of zijn ze van plan om in de toekomst bij het bedrijf te komen werken. Zonder daarbij te overwegen of die persoon wel de skills heeft die jouw bedrijf nodig heeft. In deze situaties kan het lastig zijn om objectief te beoordelen of een familielid wel echt geschikt is voor de functie waar hij of zij op solliciteert. Een familielid afwijzen? Dat is een onbestaand scenario! 

Als familielid heb je namelijk al een band met de persoon, en dit kan ervoor zorgen dat je bepaalde eigenschappen of vaardigheden over het hoofd ziet, of juist te veel waardeert. Wees nu eens eerlijk, zou jij de negatieve kanten van je kinderen durven benoemen tijdens een selectieproces? Of verbleken die al snel bij alle talenten die jouw kinderen WEL bezitten? Als het antwoord hierop ja is, dan kies je toch beter voor een onafhankelijke beoordelaar… 

Vermijd conflict, kies voor onafhankelijke beoordelaars

Het oneerlijk beoordelen van kandidaten voor de opvolging van je bedrijf, of gewoon voor een functie binnen je zaak, kan namelijk drastische gevolgen met zich meedragen wat betreft de toekomst van jouw zaak. Subjectieve beoordeling kan leiden tot het aannemen van personeel dat niet optimaal presteert, verminderde bedrijfsomzet, of zelfs tot het ontstaan van conflicten binnen het familiebedrijf. Om deze problemen te voorkomen is het daarom belangrijk om de hulp van professionals in te roepen, zoals Orpsy. Bij ons staat luisteren en observeren centraal. Wij gaan met een open blik en vooral met open oren op zoek naar het juiste plekje voor elke potentiële kandidaat. Deze aanpak zorgt niet enkel voor een ultieme werking van je zaak, maar ook voor verbinding en een gevoel van rust binnen je team. 

Objectief? Da’s positief!

Wij als assessment- en developmentbedrijf hebben jarenlange ervaring in het objectief beoordelen van talent en vaardigheden. Dit geldt niet alleen voor mensen buiten de familiekring, maar ook voor familieleden die bij het bedrijf willen werken. Door middel van ons assessmentproces kunnen wij de sterke punten en zwakke punten van een persoon in kaart brengen, en op basis daarvan adviseren over welke functie het beste bij hem of haar past. Dit proces is niet enkel waardevol voor de familieleden zelf, maar ook voor het bedrijf als geheel, en alle niet-familieleden die tewerk zijn gesteld in je onderneming. Door te zorgen dat alle werknemers op de juiste plek zitten, kan het bedrijf optimaal presteren en groeien. Door objectieve assessments te gebruiken, kunnen familieleden in een gelijke positie worden geplaatst als andere werknemers, zonder dat er sprake is van bevooroordeeldheid of een gevoel van ongelijkheid bij niet-familieleden.

Daarnaast kan Orpsy ook helpen bij het opstellen van ontwikkelingsplannen voor de werknemers en loopbaanbegeleiding, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen in hun functie. Dit is belangrijk, niet alleen voor de individuele werknemers, maar ook voor het bedrijf als geheel. Het is niet omdat jouw familiebedrijf het al jaren prima redt, dat jouw onderneming niet mee moet evolueren en zich moet aanpassen. 

In conclusie: als familiebedrijf is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle werknemers op de juiste plek zitten, ongeacht of zij wel of geen familie zijn. Orpsy kan helpen bij het objectief beoordelen van talent en het plaatsen van werknemers op de juiste plek, en kan daarnaast helpen bij het opstellen van ontwikkelingsplannen voor de werknemers. Door deze stappen te nemen kan het familiebedrijf optimaal presteren en groeien, en blijven de jaarlijkse familiebarbecues toch een gezellige aangelegenheid! 😉

Afbeelding met tekst, klok, meter

Automatisch gegenereerde beschrijving

Masters @ finding the right (wo)man for the job. What’s your special skill? Let’s find out!

+32 (0)9 224 18 57
info@Orpsy.be