banner blog 1

Wonderlijk werven: nergens zo belangrijk als in de zorgsector. Ontdek in deze case de ‘value’ van de assessment en development centers van Orpsy.

Helder inzicht krijgen in de capaciteiten van (potentiële) werknemers? Je team members aan de hand van objectieve observatie optimaal kunnen inzetten om tot de beste resultaten te komen met je organisatie? DAT is waar assessment en development centers om draaien. Optimale werkprestaties en een ultieme inzetbaarheid volgens de competenties van je (toekomstige) employees is in elke sector van groot belang… Maar in de zorgsector misschien wel nog het meest! Bij Orpsy begrijpen we dat maar al te best vanuit onze ervaring in deze sector. Met die reden gaan wij elke dag met passie, doelgerichtheid en kennis van zaken te werk in onze assessment en development centers speciaal afgestemd op de zorgsector. 

De zorg zit met zorgen

Het vinden van voldoende gekwalificeerde medewerkers is een algemeen gekende kopzorg in de zorgsector. Twee jaar covid en een brandende arbeidsmarkt hebben het probleem sterk toen toenemen. Veel ziekenhuizen en woonzorgcentra moeten noodgedwongen overgaan tot een al dan niet tijdelijke inkrimping van hun zorgaanbod. Een juiste en snelle toewijzing van de juiste mensen op de juiste plaats is met andere woorden geen overbodige luxe. En laat professionele talenten ontrafelen nu net zijn waar wij bij Orpsy in uitblinken!

Het is van essentieel belang dat zorginstellingen beschikken over gekwalificeerde en competente medewerkers die niet alleen in staat zijn om patiënten en/of bewoners de juiste zorg te bieden, maar ook om hun dagelijkse werkzaamheden te optimaliseren en verbeteren. 

Wij helpen jouw ziekenhuis of zorgcentrum met het slim beheren van talent én bij het afstemmen van de beschikbare menselijke competenties in lijn met de visie en missie van jouw zorginstelling.

Uit het leven gegrepen

Stel, jij bent de HR-manager van een groot ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft de afgelopen jaren veel veranderingen doorgemaakt en heeft een sterke groei gerealiseerd. Klinkt goed, maar daardoor is er eigenlijk te weinig bezetting, en loopt je huidig personeelsbestand al enige tijd op hun tandvlees. Dit is nefast voor de werksfeer en de optimale werking van het ziekenhuis. Jij bent momenteel met enige haast op zoek naar een nieuwe afdelingshoofd voor de afdeling cardiologie. De afdeling heeft namelijk te maken met uitdagingen op het gebied van personeelsbezetting, patiënttevredenheid en efficiëntie. Het is van essentieel belang dat het ziekenhuis de juiste kandidaat vindt die de afdeling kan leiden en deze uitdagingen kan aanpakken.

Ons team van experten kan helpen bij mee bepalen, maar vooral ook het adequaat evalueren van de geschikte competenties. In ons assessment center worden de competenties en vaardigheden van de door jou gekozen kandidaten beoordeeld aan de hand van verschillende tests, oefeningen en simulaties die zijn ontworpen om de kandidaat te beoordelen op specifieke competenties zoals leiderschap, communicatie, besluitvorming en probleemoplossing. Er wordt tijdens de sessies sterk ingezet op het interactieve en de daarbij horende observaties. Via sectorspecifieke rollenspelen, simulatie opdrachten, postbakoefeningen en/of cases komen we tot de meest waarheidsgetrouwe beoordeling van zowel bestaande kwaliteiten als het te ontwikkelen potentieel.

Ook development is in deze case niet overbodig. Het doel van een development center is om richting te geven aan de carrière van een werknemer of individu door zijn of haar ontwikkeling te stimuleren. Het is een gedragsgerichte evaluatie waarin competenties in verschillende situaties worden gemeten. Eerst worden de sterktes en ontwikkelingspunten in kaart gebracht. Daarna geven we onze adviezen en bevindingen mee, zodat we ten slotte samen met u een gericht ontwikkelingsplan kunnen opstellen. Ambities en realistische ontwikkelingsmogelijkheden worden op mekaar afgestemd. In een development center ligt een bijzondere focus op de persoon in kwestie. Zijn of haar ontwikkelingen en leermogelijkheden staan in bijzondere mate centraal.

Hoe staat de kandidaat tegenover de toekomstige verwachtingen bij het aanvoeren van een volledige ziekenhuisafdeling? Wat zijn diens vooruitzichten en angsten? Hoe kan de kandidaat zich hierop voorbereiden en zichzelf naarvolgens de bijhorende verwachtingen bij deze rol ontwikkelen? De deelnemer ervaart dit proces in een respectvol, open en integer kader. We geven de deelnemer doorheen de dag voortdurend feedback en leggen samen zijn of haar leerparcours vast. We reiken concrete tips en tools aan en interactie staat centraal.

All your hospital needs is… Orpsy!

Wij zijn er vooral in de ondersteuning tijdens de zoektocht naar nuttige competenties en verborgen talenten, het ontdekken van eventuele multi-inzetbaarheid van personeelsleden, en om snelle en objectieve beoordelingen aan te leveren aan jouw organisatie. Heel wat van onze klanten zijn actief in de sociale en non-profitsector, bijvoorbeeld ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, begeleidingsorganisaties, thuiszorg en vzw’s in de jeugd- en ontspanningssector. We ontwikkelden daarvoor specifieke oefeningen en assessment tools. Wil jij aan de slag met het samenstellen van een productief team vol gekwalificeerde medewerkers? Wij ontmoeten je graag!

+32 (0)9 224 18 57
info@Orpsy.be